english version

Informacje bieżące


Zarząd Główny Stowarzyszenia Młynarzy RP
przy współpracy z Zakładem Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie
organizuje następujące szkolenia:

  • w dniach 27 – 28 lutego 2019 roku szkolenie w zakresie technologii prawidłowego przechowywania ziarna zbóż oraz analizy ryzyka występowania substancji skażających w ziarnie zbóż

  • w dniach 20 - 21 marca 2019 roku szkolenie w zakresie metodyki oznaczania wybranych wyróżników jakościowych ziarna pszenicy i mąki pszennej oraz interpretacji uzyskiwanych wyników

Zainteresowani szkoleniami powinni przesłać zgłoszenia na odpowiednim formularzu na adres e-mail: smrp@stowarzyszenie-mlynarzy.pl lub fax nr 22 6063845 najpóźniej w terminie odpowiednio na szkolenie w zakresie:

  • technologii prawidłowego przechowywania ziarna: do dnia 4 lutego 2019 roku

  • metodyki oznaczania wyróżników jakościowych: do dnia 25 lutego 2019 roku

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Młynarzy RP
tel. 601 236221 mail: smrp@stowarzyszenie-mlynarzy.pl

Oferty przedstawiające tematykę każdego szkolenia i warunki uczestnictwa oraz formularze zgłoszeniowe – do pobrania:

Oferta-MAG 27-28 lutego 2019     Formularz zgłoszenia-MAG 27-28 lutego 2019

Oferta-LAB 20-21 marca 2019     Formularz zgłoszenia-LAB 20-21 marca 2019W dniach 20-23 marca 2019 roku w Stambule, Turcja
odbędą się prezentowane w cyklu 2-letnim

8 Międzynarodowe Targi IDMA 2019

Maszyny i urządzenia do młynów, wytwórni makaronu, bulguru, ciastek, a także wytwórni pasz i innych zakładów, przetwarzających ziarno zbóż i nasiona roślin bobowatych a także ich przetwory na produkty żywnościowe i paszowe

Wstęp na Targi IDMA 2019 dla młynarzy z Polski jest wolny

>>> Press Releases <<<          >>> Fact sheet <<<

More infosmrp stowarzyszenie młynarzy organizacja młyn młynarski młynarz młynarstwo, przetwórstwo przechowalnictwo zbóż zboża ziarna